Landbruket
holder Norge i gang

Dette er siden for deg som vil vite mer om utdannings- og arbeidsmuligheter i landbruket – og finne nyheter og linker til utdanningssteder og arbeidsgivere i landbruket rundt i Norge.

Ønsker du å jobbe i naturbruksnæringen?

På siden finner du nyheter og linker til utdanningssteder og arbeidsgivere i landbruket.

Norge og verden trenger mange flere som velger naturbruksutdanning. Vi trenger både de som ønsker en praktisk yrkesutdanning for å jobbe som bønder eller ansatte i landbruket og de som ønsker høyere utdanning for å bli framtidas rådgivere, forskere med mer.

Naturbruksutdanning er utdanning for framtiden. Ved å velge landbruk kan du studere på spennende utdanningssteder der teori og praksis går hånd i hånd. Landbrukskompetanse trengs overalt og gir deg mange arbeidsmuligheter både i Norge og internasjonalt.

VIDEREGÅENDE SKOLE

Utdanningsprogram naturbruk i videregående skole er en god start både for praktikere og for den som ønsker å gå videre til høyere landbruksutdanning eller å kombinere landbruk med annet yrke.

HØGSKOLE OG UNIVERSITET

Høgskoler og universitet tilbyr utdanninger innen primærnæringsfag som er viktige for å sikre framtidas landbruk gode rådgivere, lærere, forskere, mm.

GRUNNUTDANNING FOR VOKSNE

Mange som går inn i landbruket i voksen alder ønsker en grunnleggende yrkesutdanning som agronom eller gartner.