Hva utdannes agronomer for?

Øksnevad_agronomØksnevad vgs gjennomfører høsten 2016 en undersøkelse blant tidligere agronom-elever. Undersøkelsen skal gi mer kunnskap om den utdanningen og svarene kan ha betydning for hvordan agronomutdanningen vil utvikle seg framover.

Undersøkelsen gjøres  med tanke på å finne ut hvem eller hva skolen egentlig utdanner for, hvor elevene har havnet og om utdanningen har vært relevant. Det er gjort et utvalg blant tidligere elever, elever som gikk ut fra skolen i 1996/97, 2000/01, 2005/06 og 2010/11.

Resultatene fra denne undersøkelsen vil først bli brukt på et seminar på Øksnevad vgs den 14.9.2016. Spørsmålene som ligger i undersøkelsen vil bli drøftet med elever (nåværende og tidligere), lærere, repr fra næringen, bondelaget og medlemmer i Faglig råd for naturbruk.

De som er valgt ut til undersøkelsen blir invitert til denne samlingen, onsdag 14.9.2016, kl 10.00. Regner med at seminaret varer til kl. 1500, inkl. lunch.

Les mer HER