Agronomer på årets bondehit

«Agronomisk» er tittelen på videoen fra Bondelaget i Østfold til alle som setter pris på maten fra den norske bonden. Lyd og produksjon: OMNI Produksjon. Tekst og idè: Linn Irene Bye og Tor Jacob Solberg. Opphavsmenn til instrumentalen: Eirik Fjeld, Ida Wærdal og Petter Kristiansen.

Initiativtaker Tor Jacob Solberg er opptatt av bondens kompetanse og oppfordrer ungdom til å ta landbruksutdanning. Selv er han agronom fra Tomb videregående skole. Det var derfor naturlig å ta kontakt med Tomb og å få med en ung og landbruksinteressert gjeng på innspillingen av ”Agronomisk”. Flere av deltakerne er agronomutdannet fra Tomb.

TJS_Agronomisk1– For meg var det naturlig å spille inn filmen på Tomb fordi det var der jeg fikk noe av lysten til å bli bonde, sier Tor Jacob. Veldig mange av vennene mine har jeg fra den fantastiske tiden på Tomb. I tillegg ønsket vi å sette fokus på hvor viktig landbruksskolene er for framtiden.

– Det er viktig at vi som er bønder har kontakt med skolene våre, at skolen og næringen står sammen om å tilby en framtidsrettet landbruksutdanning. Vi må også vise ungdommene at vi setter pris på at de har valgt landbruk som utdanningsvei, sier Tor Jacob.