Landbruket
holder Norge i gang

Dette er siden for deg som vil vite mer om utdannings- og arbeidsmuligheter i landbruket. Her finner du nyheter, oversikt over utdanningstilbud og linker til mulige arbeidsgivere.

Terningkast 6

«Man velger landbruksskole fordi det er artig, godt samhold og lærer mye praktisk».

Ønsker du å jobbe i landbruket eller i tilknytning til næringa?

På siden finner du nyheter og linker til utdanningssteder og arbeidsgivere i landbruket.

Norge og verden trenger flere som velger naturbruksutdanning. Vi trenger både de som ønsker en praktisk yrkesutdanning for å jobbe som bønder, avløsere eller ansatte i landbruket, og de som ønsker høyere utdanning for å bli framtidas veterinærer, økonomirådgivere, forskere eller andre ting.

Naturbruksutdanning er utdanning for framtiden. Ved å velge naturbruk kan du studere på spennende utdanningssteder der teori og praksis går hånd i hånd. Kunnskap om det grønne, om miljø, klima og kunnskap om hvordan vi best kan utnytte ressursene våre trengs over alt, og en naturbruksutdannelse gir deg mange arbeidsmuligheter og er et godt grunnlag for videre studier.

VIDEREGÅENDE SKOLE

Utdanningsprogram naturbruk i videregående skole er en god start både for praktikere og for den som ønsker å gå videre til høyere landbruksutdanning eller å kombinere landbruk med annet yrke.

HØGSKOLE OG UNIVERSITET

Høgskoler og universitet tilbyr utdanninger innen primærnæringsfag som er viktige for å sikre framtidas landbruk gode rådgivere, lærere, forskere, mm.

GRUNNUTDANNING FOR VOKSNE

Mange som går inn i landbruket i voksen alder ønsker en grunnleggende yrkesutdanning som agronom eller gartner.