Om oss

Nettsiden eies av Norges bondelag. Fra 2017 – 2019 administreres den i samarbeid med «Landbruket – Nordlands grønne hjerte»

«Landbruket – Nordlands grønne hjerte» et 3 – årig rekrutteringsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Nordland Bondelag og Nordland Bonde – og småbrukarlag. Oppstart januar 2017. Målet med prosjektet er å øke søkertallene til naturbruksskolene Kleiva og Marka, og økt antall elever som går ut i landbruksnæringen etter endt utdanning.

Rekruttering

For å nå målgruppene skal prosjektet fokusere på:

  1. Informasjonsarbeid for å rekruttere samt øke kunnskap om næringen og naturbruksskolene.
  2. Skolebesøk ungdomsskoler og hospitering
  3. Rådgiversamlinger og hospitering for rådgivere
  4. Utdanningsmesser
  5. Vise frem sysselsettingsmuligheter i næringen for å rekruttere.
  6. «Introduksjonskurs i fjøsstell»
  7. Tettere samarbeid mellom næring og skole for å lette overgangen for elevene.
  8. Speed dating mellom næring og elever ved naturbruksskolene.
Organisering

Prosjektet eies og drives av: Nordland bondelag, Nordland bonde og småbrukarlag, Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune.

Disse organisasjonene danner en styringsgruppe som har det overordna ansvaret for prosjektet.

Prosjektleder
Signe Pedersen
signe.pedersen@bondelaget.no
Tlf: 99 25 21 32