Fagskole

En fagskole tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring. Utdanningene passer både for selvstendig næringsdrivende og ansatte i primærproduksjon, rådgiving og mange andre steder i landbruket.

Noen av dagens fagskoletilbud gir spesialisering innenfor driftsledelse og produksjon, andre fokuserer på entreprenørskap og næringer som kan drives i kombinasjon med landbruk og gartnernæring.

Landbruk

Fagskolen Innlandet og Chr. Thams fagskole tilbyr fagskoleutdanning innen landbruk, i samarbeid med regionale videregående skoler/ kompetansemiljøer. Alle tilbudene gir tittelen Agrotekniker etter bestått og fullført studium.

Fagskolen Innlandet tilbyr 1-årig fagskoleutdanning i samarbeid med Hvam, Nome, Storsteigen og Ål videregående skoler, samt Sogn Jord- og Hagebruksskule. Studiene gjennomføres som 2-årige deltidsstudium og er praktiske og samlingsbaserte. Klikk på utdanningenes navn nedenfor for å laste ned brosjyrer.

Chr. Thams Fagskole tilbyr 1. årig fagskolestudium i samarbeid med Skjetlein vgs. Skolen benytter videokonferanseløsninger slik at studenter fra hele landet kan delta. Det vil være noen obligatoriske oppmøter.

Grønne design og miljøfag

Norges Grønne Fagskole – Vea tilbyr et bredt spekter av fagskoleutdanninger innen Grønne design og miljøfag:

Estetiske fag:

 • Experimental expressions with plant materials
 • Botanisk design og ledelse
 • Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse
 • Blomsterfaglig produktutvikling

Gartnerfag:

 • Gartner med antikvarisk kompetanse
 • Historiske grøntanlegg
 • Antikvarisk drift og skjøtsel
 • Grøntanleggsforvaltning
 • Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg
 • Skjøtsel og drift av uteområder
 • Hageplanlegging

Anleggsgartnerfag:

 • Lokal overvannsdisponering
 • Anleggsgartnertekniker

Fagskolene i Hordaland, studiested Hjeltnes vgs, tilbyr følgende utdanninger:

Norsk Hestesenter, holder til på Starum i Østre Toten i Oppland og tilbyr utdanning for:

 • Hovslager
 • Galopptrener
 • Ridelærer
 • Travtrener

 

Se også samlebrosjyren Grønne fagskoler, Landbruk og Grønne design og miljøfag HER. (oppdatert 2017)

Aktuelt: Fagskole