Velkommen til Landbruksnæringen

Vurder du å starte opp egen drift eller kanskje du allerede har startet ?

Da er dette siden for deg. Her finner du informasjon om ordninger for nye bønder, og det støtteapparatet som ønsker å stå til din hjelp og tjeneste.

Enten du skal drive med korn, dyreproduksjon, hest etc. så er det mange som ønsker deg velkommen inn i næringen. Det er mange gode ordninger innenfor de forskjellige organisasjonene som er til for å hjelpe deg, både økonomisk og faglig.

Vi gjør oppmerksom på at regelverk og tilskuddsordninger stadig er i endringer, og man må ta direkte kontakt med organisasjoner og det offentlige for å få oppdateringer.

Når du skal starter opp som bonde er det mange valg og registreringer som må ordnes i oppstartsfasen. Det skal på plass både organisasjonsnummer, produsentnummer, kontonummer, momsregistreringer osv. I en oppstartsfase må du også antagelig ha en driftskreditt på plass før pengene begynner å komme inn. Det er mye som må på plass før du kan bestille fôr og såvarer, eller hva det nå skal være – og ikke minst for at du skal kunne søke om produksjonstilskudd.

Gi beskjed til kommunen – de er førstelinjetjeneste og pliktig til å hjelpe deg å finne frem i systemene. Kommunen har ansvar for de fleste tilskuddsordninger. Når det gjelder veiledning anbefales det å gi beskjed om at du ønsker et karleggings/ veiledningsmøte med jord/ skogbrukssjefen i kommunen din.

Steg for steg

Her er noen av stegene du må igjennom før du kan starte egen produksjon. Trykk på lenkene for å komme direkte inn på hjemmesidene.

 1. Ønsker du å kjøpe gård?
  1. www.gardsbruk.no
 2. Finansiering av kjøpet
  1. Innovasjon Norge
  2. Landkreditt bank
  3. Lokale banker
 3. Brønnøysundregisteret
  1. Organisasjonsnummer
 4. Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen din
  1. Produsentnummer
  2. Produksjonstilskudd
 5. Medlemskap i leverandør (for eksempel samvirkeorganisasjonene Tine og Nortura
 6. Sette seg inn i lover, forskrifter og tilskuddsordninger
  1. Snakk med landbrukskontoret i din kommune
  2. Ny bonde – ny skogbruker brosjyre

Tjenester for deg som er ny i landbruket

Disse aktørene har «nybruker» pakker eller tjenester det er viktig å vite om for deg som ny i landbruket

Trykk på lenkene for å komme direkte inn på hjemmesidene.

Felleskjøpet

 • Mentorordning for deg som ny
 • Etableringsbonus for deg som ny/ ung bonde – rabatt de tre første driftsårene
 • Medlemsbladet Samvirke
 • Stipendordning for deg som innovativ bonde – dette må søkes om
 • Finansieringsordning på gjødsel og såkorn – Felleskjøpet har i samarbeid med Landkreditt bank utarbeidet en finansieringsordning med gunstig rente.
 • Agrol – landbrukets fordelsprogram med en av landets beste rabattavtaler.
 • Ved gode driftsresultat kan årsmøtet vedta å utbetale medlemsbonus.

I tillegg til har felleskjøpet et rådgivningsapparat med bredt faglig spekter:

 • Fôringsrådgivning
 • Maskinteknisk rådgivning
 • I – mek
 • Produsentrådgivning – innen kraftfôr, plantekultur, I -mek og maskin.

Hjemmeside – Fordeler ved medlemskap i Felleskjøpet

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

 • Generasjonsskifteordning
 • Besøksordning for unge bønder i Nordland
 • Lån for bolig på gårdsbruk
 • Investeringsordninger
 • Grøfting
 • Kjøp av tilleggsarealer
 • Bygdenæring – støtte til
  • Avklare en forretningside
  • Etablere en ny virksomhet
 • Finansiering av lokalmat og opplevelser
 • Tilskudd til innovativ bruk av tre

Hjemmeside – Innovasjon Norges Landbruk

Inn på tunet Norge

De regionale IPT-samvirkene eies og styres av Inn på tunet- gårdene de har som medlemmer. Samvirkenes hovedoppgave er å markedsføre og selge IPT-tjenester for sine medlemsgårder.

Per i dag finnes det slike samvirker i Nordland, Trøndelag, Innlandet, Akershus, Telemark og Sørlandet.

Som medlemsgård i et slikt samvirke får du:

Startpakke

 • 2 timers gårdsbesøk for å bli kjent med gården og diskutere veien videre.
 • Vi utarbeider presentasjon av gården på vår hjemmeside

Inn på tunet samvirket kan også hjelpe sine medlemmer med:

 • Avtaleprosesser
  • Forhandling av avtaler med gode rammebetingelser ved behov
  • Utarbeider og reforhandler avtaler ved behov
 • Administrasjon
  • Utarbeider fakturagrunnlag/ timeliste som gårdbruker benytter
  • Fakturerer og følger opp utestående utfordringer
  • Tilbyr vikargård ved behov
 • Kompetansehevende interne leverandørsamlinger jevnlig
 • Et nettverk av samtalepartnere

 

Norske Landbrukstenester (NLT)

Landbrukstjenestene sørger for driften på gården når du er syk eller ønsker deg ferie og fritid

 • Vi tilbyr kvalifisert arbeidskraft dersom du blir syk
 • Vi tilbyr kvalifisert arbeidskraft dersom du vil ha ferie og fritid
 • Vi tar oss av alt papirarbeidet ved det å være arbeidsgiver
 • Gode og rimelige forsikringsordninger

Hjemmeside – Landbrukstjenester

PDF -Hva kan landbrukstjenesten tilby dere

Landkreditt Bank

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Låneordning

 • Landbrukslån
 • Gårdskreditt
 • Driftskreditt
 • Generasjonsskiftelån
 • GSU – gårdssparing for unge
 • Leasing

Hjemmeside – Landkreditt bank landbrukslån

Norsk Landbruksrådgivning

Rådgivning

 • Dyrkningsrådgivning for optimal avling og kvalitet
 • Byggrådgivning – driftsplan, forslags og arbeidstegninger, kostnadsoverslag, anbud, byggledelse, tilpasset høstelinjer og mekanisering.
 • Økonomirådgivning – driftsplan, lønnsomhetsvurdering, budsjettering, kalkyler, erstatningsberegninger, bruk av tverrfaglig økonomisk, agronomisk, maskinteknisk og byggteknisk kompetanse
 • NLR bedre bunnlinje – veivalg à diskusjonspartner ved endringer, utarbeidelse av dynamisk strategi og oppfølging av tiltak innenfor ulike fagområder

Hjemmeside – NLR

Nortura

I tillegg til tradisjonelle eierskifter får våre medlemmer som starter en ny produksjon også nybrukerpakken på den nye produksjonen. Dette innebærer blant annet en merpris i to år. I tillegg vil det være tilbud om diverse tjenester knyttet til den enkelte produksjon, se link under.

Alle produksjoner (Gris, storfe, småfe, egg, fjørfekjøtt) får:

 • Velkomstbrev med info om nybrukerpakken og 2 stk Nortura kjeledresser.
 • Merpris i 2 år av de 5 første driftsårene , men gjelder ikke ved overgang fra et annet konkurrerende slakteri  (På egg gjelder dette kun generasjonsskifter)
 • Nyhetsbrev på epost og markedsinfo på SMS
 • Tilbud om tilpasset rådgivning i oppstartsperioden – inntil 2 år
 • Gratis medlemskap i storfekjøttkontrollen 2 år, In – Gris 1 år, sauekontrollen 2 år.
 • Prioritet ved kjøp av avlsdyr første året. På storfe får man det første året refundert provisjon og frakt innenfor standard satser.
 • Driftsråd start for de som vurderer å etablere ny produksjon.
 • Tilbud om faglige og sosiale samlinger for nye brukere, som for eksempel fabrikkbesøk og fellesarrangement med de andre samvirkeorganisasjonene.

I tillegg til nybrukerpakken har Nortura et rådgivningsapparat med bredt faglig spekter:

 • Driftsråd etablert.
 • Byggrådgivning
 • Fôring
 • Avl

Hjemmeside – Nybruker

Hjemmeside – Nybrukerpakke

Brosjyre – Nye brukere Nortura

Tine

Dyktige og engasjerte brukere er TINEs framtid. Nye medlemmer gis flere gode fordeler ved oppstart som melkebonde. Fra du tar over som melkebonde inneholder startpakken:

 • Pristillegg pr liter melk i et år
 • Rabatt ved kjøp av rådgivningstjenester i ett år
 • Rabatt på TINE mjølkøkonomi de to første årene som melkebonde
 • Velkomstbesøk fra leder i produsentlaget og rådgiver
 • Artikler fra TINE kolleksjonen f.t. verdisjekk på kr 1000
 • Introduksjonstilbud avlsplan super.
 • Et faglig og sosialt fellesskap i ditt produsentlag

I tillegg til startpakken har TINE et rådgivningsapparat med bredt faglig spekter:

 • Nøkkelrådgiver som følger deg hele året
 • Fôring og økologi
 • Melkekvalitet og melkingssystemer
 • Dyrehelse og velferd
 • Bygg
 • Økonomi/ veivalg
 • Avl

Hjemmeside – startpakke nye brukere TINE

Brosjyre – TINE medlemskap

10 gode grunner til å være eier i TINE