Videregående skole

Utdanningsprogram naturbruk i videregående skole er en god start både for praktikere og for den som ønsker å gå videre til høyere landbruksutdanning eller å kombinere landbruk med annet yrke. Utdanningsprogrammet gir mulighet for studiekompetanse. Mange av skolene tilbyr også realfagsfordyping for de som ønske spesiell studiekompetanse. Elever som har fullført yrkesutdanning har rett til å ta studiekompetanse etterpå.

Naturbruksutdanning gir deg, i tillegg til kompetanse i verdens viktigste yrke og muligheten til å studere videre, en annen hverdag enn den du er vant til fra ungdomsskolen. Praktisk læring og oppgaver i fjøs, skog og åker er en stor del av undervisninga. Mange av skolene har også internat du kan bo på slik at du ikke trenger å bekymre deg for reiseveien.

Informasjon om naturbruk

vilblino_logo_jpg

Finn din skole

Nedenfor får du mer informasjon og oversikt over skoler som tilbyr utdanningsprogram naturbruk i fylket.

Du finner både skoler som tilbyr yrkesutdanning innen landbruk (agronom), gartnernæring (gartner) eller skog og de som har andre naturbrukstilbud.  * etter fylkesnavnet betyr at fylket deltar i forsøk der Vg3 landbruk og Vg3 garnernæring gjennomføres som to år i lære. Noen fylkeskommuner har avtaler slik at elever fra fylket kan søke til en skole i nabofylket, det er angitt i fylkesoversikten.

I tillegg til de videregående skolene i ditt fylke kan du søke naturbruk ved landslinje og frittstående videregående skoler i hele landet. Ved å klikke på Frittstående videregående skoler og landslinjer nedenfor får du oversikten.

Fylkeskommunale videregående skoler

Til fylkeskommunale videregående skoler søker du opptak gjennom vigo.

Ordinær søknadsfrist er 1. mars.

Hvis du vil søke en frittstående skole utenfor fylket ditt må du søke skolen direkte.

Frittstående skoler kan ha andre søknadsfrister.

Aktuelt: VGS