Høgskole og universitet

Høgskoler og universitet tilbyr utdanninger innen primærnæringsfag som er viktige for å sikre at framtidas landbruk har ei god forvaltning, gode rådgivere, veterinærer, lærere og forskere.

Utfordringer knyttet til klimaendringer og press på matforsyningen i verden tilsier at det er behov for forskning og kompetanseutvikling for framtidas norske landbruk. Norsk landbruk trenger godt kvalifiserte forskere, rådgivere, lærere mm. Landbruksnæringen kan tilby mange interessante stillinger som forutsetter høyere utdanning, f.eks. innen plantevitenskap, skogfag, husdyrvitenskap, økonomi, teknologi og matfag.

#Info

Bachelor- og mastergradsprogram

Disse tilbyr bachelor- og mastergradsprogram innen landbruk:

Både institusjonene ovenfor og enkelte andre kan tilby kortere høgskolekurs. Bl.a. tlbyr Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU etterutdanning som kan være aktuell for aktive bønder og ansatte i mange ulike landbrukstillinger.

Aktuelt: Høyskole og universitet