Landbruksutdanning.no

– veier til utdanning og arbeid


Fagskole

FagskoleHvam1En fagskole tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring. Utdanningene passer både for selvstendig næringsdrivende og ansatte i primærproduksjon, rådgiving og mange andre steder i landbruket.

Noen av dagen fagskoletilbud gir spesialisering innenfor driftsledelse og produksjon, andre fokuserer på entreprenørskap og næringer som kan drives i kombinasjon med landbruk og gartnernæring.

 

Landbruk

Fagskolen Innlandet og Chr. Thams fagskole tilbyr fagskoleutdanning innen landbruk, i samarbeid med regionale videregående skoler/ kompetansemiljøer. Alle tilbudene gir tittelen Agrotekniker etter bestått og fullført studium.

Fagskolen Innlandet tilbyr 1-årig fagskoleutdanning i samarbeid med Hvam, Nome, Storsteigen og Ål videregående skoler. Studiene gjennomføres som 2-årige deltidsstudium og er praktiske og samlingsbaserte. Klikk på utdanningenes navn nedenfor for å laste ned brosjyrer.

Chr. Thams Fagskole tilbyr 1. årig fagskolestudium i samarbeid med Skjetlein vgs. Det tas forbehold om fullfinansiering:

 

Grønne design og miljøfag

Norges Grønne Fagskole – Vea tilbyr et bredt spekter av fagskoleutdanninger innen Grønne design og miljøfag. Alle utdanningene er nå på deltid. Noen av studiene:

  • Driftsledelse Gartner og grønt – samarbeid med Gjennestad vgs
  • Grønn gründer
  • Historiske grøntanlegg
  • Park- og hagedrift
  • Skjøtsel og drift av uteområder

 

Andre grønne fagskoler

 

Les brosjyren Grønne fagskoler, Landbruk og Grønne design og miljøfag HER.

De fleste fagskoleutdanninger søkes gjennom vigo.

Studieplass på Vea søkes gjennom Vea sin søknadsweb.

Ordinær søknadsfrist er 15. april, etter fristen er det mulig å søke fagskolen direkte.

Fagskoleutdanninger som starter andre tider på året kan ha andre søknadsfrister.

Ny fagskoleutdanning

Bli Agrotekniker i natur- og kulturbasert entreprenørskap ved Ål vgs, avd Fjellandbrukssko ...

Bruk VIGO

Søkere til videregående opplæring, fagskole eller voksenopplæring/ realkompetansevurdering ...