Fagskole

En fagskole tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring. Utdanningene passer både for selvstendig næringsdrivende og ansatte i primærproduksjon, rådgiving og mange andre steder i landbruket.

Noen av dagens fagskoletilbud gir spesialisering innenfor driftsledelse og produksjon, andre fokuserer på entreprenørskap og næringer som kan drives i kombinasjon med landbruk og gartnernæring.

Landbruk

Fagskolen Innlandet og Chr. Thams fagskole tilbyr fagskoleutdanning innen landbruk, i samarbeid med regionale videregående skoler/ kompetansemiljøer. Alle tilbudene gir tittelen Agrotekniker etter bestått og fullført studium.

Fagskolen Innlandet tilbyr 1-årig fagskoleutdanning i samarbeid med Hvam, Nome, Storsteigen og Ål videregående skoler, samt Sogn Jord- og Hagebruksskule. Studiene gjennomføres som 2-årige deltidsstudium og er praktiske og samlingsbaserte. Klikk på utdanningenes navn nedenfor for å laste ned brosjyrer.

Chr. Thams Fagskole tilbyr 1. årig fagskolestudium i samarbeid med Skjetlein vgs. Skolen benytter videokonferanseløsninger slik at studenter fra hele landet kan delta. Det vil være noen obligatoriske oppmøter.

Grønne design og miljøfag

Norges Grønne Fagskole – Vea tilbyr et bredt spekter av fagskoleutdanninger innen Grønne design og miljøfag. Alle utdanningene er nå på deltid. Noen av studiene:

  • Driftsledelse Gartner og grønt
  • Grønn gründer
  • Historiske grøntanlegg
  • Park- og hagedrift
  • Skjøtsel og drift av uteområder

Fagskolene i Hordaland, studiested Hjeltnes vgs, tilbyr følgende utdanninger:

Norsk Hestesenter, holder til på Starum i Østre Toten i Oppland og tilbyr utdanning for:

  • Hovslager
  • Galopptrener
  • Ridelærer
  • Travtrener

 

Se også samlebrosjyren Grønne fagskoler, Landbruk og Grønne design og miljøfag HER. (oppdatert 2017)

Aktuelt: Fagskole