Landbruksutdanning.no

– veier til utdanning og arbeid


Høgskole og universitet

Høgskoler og universitet tilbyr utdanninger innen primærnæringsfag som er viktige for å sikre framtidas landbruk gode rådgivere, lærere, forskere, mm.

Utfordringer knyttet til klimaendringer og press på matforsyningen i verden tilsier at det er behov for forskning og kompetanseutvikling for framtidas norske landbruk. Norsk landbruk trenger godt kvalifiserte forskere, rådgivere, lærere mm. Landbruksnæringen kan tilby mange interessante stillinger som forutsetter høyere utdanning, f.eks. innen plantevitenskap, skogfag, husdyrvitenskap, økonomi, teknologi og matfag.

Disse tilbyr bachelor- og mastergradsprogram innen landbruk:

Både institusjonene ovenfor og enkelte andre kan tilby kortere høgskolekurs. Bl.a. tlbyr Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU etterutdanning som kan være aktuell for aktive bønder og ansatte i mange ulike landbrukstillinger.

 

Realfagsfordyping

For mange høyere utdanninger innen «primærnæringsfag» trengs realfagfordyping. Mange av naturbruksskolene tilbyr studiekompetanse med mulighet for realfagsfordyping:pe0069060

Den som har generell studiekompetanse kan bl.a. kvalifisere seg for realfagstudier ved å velge Ettårig grunnstudium ved NMBU.

Søknad gjennom samordna opptak.

Ordinær søknadsfrist er 15. april.

Korte kurs ved høgskole og universitet har andre søknadsfrister og søknadsrutiner.

Velg ei grønn utdanning!

Hva skal du bli når du blir stor? Det spørsmålet er gjerne lettere å svare på for små barn, enn for ...

Økonomi og landbruk

Et nytt bachelorstudium i økonomi og landbruk starter ved Nord universitetet, studiested Steinkjer. ...

Marthe, en ung bonde

Marthe Bogstad er 25 år og ser positivt på ei framtid som bonde. Nytt fjøs står ferdig. Nå skal hun ...