Søknad gjennom samordna opptak.

Ordinær søknadsfrist er 15. april.

Korte kurs ved høgskole og universitet har andre søknadsfrister og søknadsrutiner.