Til fylkeskommunale videregående skoler søker du opptak gjennom vigo.

Ordinær søknadsfrist er 1. mars.

Hvis du vil søke en frittstående skole utenfor fylket ditt må du søke skolen direkte.

Frittstående skoler kan ha andre søknadsfrister.