De fleste fagskoleutdanninger søkes gjennom vigo.

Studieplass på Vea søkes gjennom Vea sin søknadsweb.

Ordinær søknadsfrist er 15. april, etter fristen er det mulig å søke fagskolen direkte.

Fagskoleutdanninger som starter andre tider på året kan ha andre søknadsfrister.